HomeNastavaRadoviIspitni rokoviDjelatnostLinkovi

Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Zavod za bilinogojstvo

katedra za

Opću proizvodnju bilja i poljoprivredne melioracije

HR-31000 Osijek

Kralja Petra Svačića 1d

 

tel.:  031-554-833

fax.: 031-554-833

jdanijel@pfos.hr

http://www.pfos.hr/~jdanijel


Internet OPB

Literatura

Prezentacije

(potreban je Acrobat Reader)

 

 

 

Agroklimatologija s osnovama fizike - predavanja

Prezentacija

Autor

MB

Uvod

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,96

Atmosfera

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,45

Sunčevo i Zemljino zračenje

Prof. dr. sc. Danijel Jug

1,26

Toplina i temperatura

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,91

Ovisnost metabolizma o atmosferskim utjecajima

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,37

Voda

Prof. dr. sc. Danijel Jug

1,07

Oblaci i oborine

Prof. dr. sc. Danijel Jug

1,29

Gibanje zraka

Prof. dr. sc. Danijel Jug

2,01

Meteorološki izvještaji i prognoze u poljoprivredi

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,27

Klimatske podjele

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,43

Reljef i fitoklima

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,32

Mijenjanje meteo uvjeta u biljnom i životinjskom okolišu

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,96

 

 

 

Agroklimatologija s osnovama fizike - vježbe

Prezentacija

Autor

MB

Uvod u vježbe iz agroklimatologije

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,47

Mjerene jedinice

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,06

Svjetlost

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,44

Temperatura

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,29

Voda

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,33

Oborine

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,32

Voda u tlu

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,18

Tlak zraka i vjetar

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,28

Mjerni instrumenti - slike

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,85

Kf, IS, KS

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,10

Sume aktivnih i efektivnih temperatura

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,26

Iv, Etp, bilanca vode

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,23

 

 

 

Osnove bilinogojstva s agrometeorologijom

Prezentacija

Autor

MB

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

Prezentacija

Autor

MB

Osnove tloznanstva i biljne proizvodnje

Pedogeneza

Prof. dr. sc. Vesna Vukadinović

5,57

 Svojstva tla  Prof. dr. sc. Vesna Vukadinović 17,75
 Svojstva dominatnih tipova tala  Prof. dr. sc. Vesna Vukadinović 0,97

Funkcije tla

Prof. dr. sc. Irena Jug

0,70

Elementi biljne ishrane

Prof. dr. sc. Irena Jug

2,14

Sastav i agrokemijska svojstva tla

Prof. dr. sc. Irena Jug

1,19

Supstrati i gnojidba

Prof. dr. sc. Irena Jug

1,40

Osnovna obrada tla

Prof. dr. sc. Bojan Stipešević

1,15

Dopunska obrada tla

Prof. dr. sc. Bojan Stipešević

2,58

Biološka reprodukcija

Prof. dr. sc. Danijel Jug

1,20

Sustavi biljne proizvodnje

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,83

Njega kultura

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,90

 

 

 

 

 

Prezentacija

Autor

MB

Agrotehnika i sustavi biljne proizvodnje

 Plan održavanja nastave 2014./2015.
 Odabrani tekstovi iz obrade tla    Prof. dr. sc. Danijel Jug  0,60

Povijesni razvoj obrade tla

Prof. dr. sc. Danijel Jug

1,27

Melioracijska obrada tla i korektura reljefa

Prof. dr. sc. Danijel Jug

1,64

Kemijski, fizikalni i biološki aspekt reducirane obrade tla

Prof. dr. sc. Danijel Jug

1,59

Konzervacijska obrada tla

Prof. dr. sc. Danijel Jug

2,19

Mehanizacijski aspekt konzervacijske obrade tla

Prof. dr. sc. Danijel Jug

2,43

 Plodoredi u ratarstvu   Prof. dr. sc. Danijel Jug  0,70
 Biološka reprodukcija    Prof. dr. sc. Danijel Jug  1,40
 Organska tvar i kalcizacija   Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić 0,18
 Fertilizacija, podjela i kvaliteta gnojiva   Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić 0,29
 Mineralna gnojiva   Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić 0,34
 Organska gnojiva i kondicioneri   Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić 0,16
 Prirucnik - minerala gnojiva   Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić 2,85
 Normiranje sjetve   Doc. dr. sc. Miro Stošić 6,62
 Tehnika uvođenja i izrade plodoreda   Doc. dr. sc. Miro Stošić 2,58
 Računski zadaci - gnojidba   Doc. dr. sc. Miro Stošić 4,49

 

 

Prezentacija

Autor

MB

Osnove ratarstva i proizvodnje krmnog bilja (stručni studij)

Poljoprivredni proizvodni prostor

Prof. dr. sc. Danijel Jug

1,10

Osnovne značajke tla

Prof. dr. sc. Danijel Jug

1,70

Obrada tla

Prof. dr. sc. Danijel Jug

2,40

 

 

Prezentacija

Autor

MB

Osnove agrikulture (stručni studij)

Osnovne značajke tla

Prof. dr. sc. Danijel Jug

1,70

Obrada tla

Prof. dr. sc. Danijel Jug

2,40

 

 

Prezentacija

Autor

MB

Osnove bilinogojstva

Osnovna obrada tla

Prof. dr. sc. Danijel Jug

1,77

Dopunska obrada tla

Prof. dr. sc. Danijel Jug

1,99

Sustavi obrade tla

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,97

 

Prezentacija

Autor

MB

Osnove bilinogojstva s klimatologijom (stručni studij)

Osnovne značajke tla

Prof. dr. sc. Danijel Jug

1,70

Obrada tla

Prof. dr. sc. Danijel Jug

2,40

 

 

Dopunska literatura:

1.

Konverzijske tablice