HomeNastavaRadoviIspitni rokoviDjelatnostLinkovi

Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Zavod za bilinogojstvo

katedra za

Opću proizvodnju bilja i poljoprivredne melioracije

HR-31000 Osijek

Kralja Petra Svačića 1d

 

tel.:  031-554-833

fax.: 031-554-833

jdanijel@pfos.hr

http://www.pfos.hr/~jdanijel


Internet OPB

Literatura

Prezentacije

(potreban je Acrobat Reader)

 

 

↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓     KOORDINATOR NA MODULIMA     ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓

 

Agroklimatologija s osnovama fizike - predavanja (preddiplomski studij)

Prezentacija

Autor

MB

Uvod

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,96

Atmosfera

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,45

Sunčevo i Zemljino zračenje

Prof. dr. sc. Danijel Jug

1,26

Toplina i temperatura

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,91

Ovisnost metabolizma o atmosferskim utjecajima

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,37

Voda

Prof. dr. sc. Danijel Jug

1,07

Oblaci i oborine

Prof. dr. sc. Danijel Jug

1,29

Gibanje zraka

Prof. dr. sc. Danijel Jug

2,01

Meteorološki izvještaji i prognoze u poljoprivredi

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,27

Klimatske podjele

Doc. dr. sc. Miro Stošić

3,51

Reljef i fitoklima

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,32

Mijenjanje meteo uvjeta u biljnom i životinjskom okolišu

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,96

 

 

 

Agroklimatologija s osnovama fizike - vježbe (preddiplomski studij)

Prezentacija

Autor

MB

Uvod u vježbe iz agroklimatologije

Dr. sc. Bojana Brozović

0,72

Svjetlost

Dr. sc. Bojana Brozović

2,66

Temperatura

Dr. sc. Bojana Brozović

0,99

Oborine

Dr. sc. Bojana Brozović

2,47

Voda u tlu i zraku

Dr. sc. Bojana Brozović

1,34

Tlak zraka i vjetar

Dr. sc. Bojana Brozović

1,02

Instrumenti i mjerenja

Doc. dr. sc. Miro Stošić

2,13

 

 

 

Osnove bilinogojstva s agrometeorologijom (preddiplomski studij)

Prezentacija

Autor

MB

Agrometeorologija I dio

Prof. dr. sc. Bojan Stipešević

5,30

Agrometeorologija II dio

Prof. dr. sc. Bojan Stipešević

7,96

Uvod u tloznanstvo i svojstva tla

Prof. dr. sc. Irena Jug

2,16

Elementi biljne ishrane

Prof. dr. sc. Irena Jug

2,38

Supstrati i gnojidba

Prof. dr. sc. Irena Jug

2,57

Obrada tla

Prof. dr. sc. Danijel Jug

3,01

Biljna reprodukcija

Prof. dr. sc. Danijel Jug

2,12

Sustavi biljne proizvodnje

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,78

Konsocijacije

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,89

Njega usjeva

Prof. dr. sc. Danijel Jug

2,36

 

 

 

Agrotehnika i sustavi biljne proizvodnje (diplomski studij)

Prezentacija

Autor

MB

 Plan održavanja nastave 2014./2015.
 Odabrani tekstovi iz obrade tla    Prof. dr. sc. Danijel Jug  0,60

Povijesni razvoj obrade tla

Prof. dr. sc. Danijel Jug

1,27

Melioracijska obrada tla i korektura reljefa

Prof. dr. sc. Danijel Jug

1,64

Kemijski, fizikalni i biološki aspekt reducirane obrade tla

Prof. dr. sc. Danijel Jug

1,59

Konzervacijska obrada tla

Prof. dr. sc. Danijel Jug

2,19

Mehanizacijski aspekt konzervacijske obrade tla

Prof. dr. sc. Danijel Jug

2,43

 Plodoredi u ratarstvu   Prof. dr. sc. Danijel Jug  0,70
 Biološka reprodukcija    Prof. dr. sc. Danijel Jug  1,40
 Organska tvar i kalcizacija   Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić 0,18
 Fertilizacija, podjela i kvaliteta gnojiva   Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić 0,29
 Mineralna gnojiva   Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić 0,34
 Organska gnojiva i kondicioneri   Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić 0,16
 Prirucnik - minerala gnojiva   Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić 2,85
 Normiranje sjetve   Doc. dr. sc. Miro Stošić 6,62
 Tehnika uvođenja i izrade plodoreda   Doc. dr. sc. Miro Stošić 2,58
 Računski zadaci - gnojidba   Doc. dr. sc. Miro Stošić 4,49

 

 

Osnove ratarstva i proizvodnje krmnog bilja (stručni studij)

Prezentacija

Autor

MB

Poljoprivredni proizvodni prostor

Prof. dr. sc. Danijel Jug

1,10

Osnovne značajke tla

Prof. dr. sc. Danijel Jug

1,70

Obrada tla

Prof. dr. sc. Danijel Jug

2,40

Bioreprodukcija

Prof. dr. sc. Bojan Stipešević

0,74

Njega kultura

Prof. dr. sc. Bojan Stipešević

0,58

Plodoredi

Prof. dr. sc. Bojan Stipešević

0,66

Konsocijacije

Prof. dr. sc. Bojan Stipešević

0,21

Osnove proizvodnje krmnog bilja-Prave i prosolike žitarice

Bukvić - Gantner

1,20

Krmne leguminoze za proizvodnju stočne hrane

Bukvić - Gantner

2,38

Korijenasto krtolaste krmne kulture

Bukvić - Gantner

0,69

Travnjaštvo

Bukvić - Gantner

2,81

 

 

Osnove agrikulture (stručni studij)

Prezentacija

Autor

MB

Osnovne značajke tla

Prof. dr. sc. Danijel Jug

1,70

Obrada tla

Prof. dr. sc. Danijel Jug

2,40

Agroklimatologija 1/4

Prof. dr. sc. Bojan Stipešević

2,55

Agroklimatologija 2/4

Prof. dr. sc. Bojan Stipešević

2,92

Agroklimatologija 3/4

Prof. dr. sc. Bojan Stipešević

3,62

Agroklimatologija 4/4

Prof. dr. sc. Bojan Stipešević

4,45

Biološka reprodukcija

Doc. dr. sc. Miro Stošić

2,55

Zakoni stvaranja prinosa

Doc. dr. sc. Miro Stošić

2,82

Mjere njege kultura

Doc. dr. sc. Miro Stošić

3,65

Sustavi biljne proizvodnje

Doc. dr. sc. Miro Stošić

2,26

 

 

 

↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓     SURADNIK NA MODULIMA     ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓

 

Osnove tloznanstva i biljne proizvodnje (preddiplomski studij)

Prezentacija

Autor

MB

Biološka reprodukcija

Prof. dr. sc. Danijel Jug

2,07

Sustavi biljne proizvodnje

Prof. dr. sc. Danijel Jug

1,64

Njega kultura

Prof. dr. sc. Danijel Jug

2,32

 

 

Osnove agrikulture (preddiplomski studij)

Prezentacija

Autor

MB

Agrometeorološke osnove biljne proizvodnje

Prof. dr. sc. Danijel Jug

31,49

Obrada tla

Prof. dr. sc. Danijel Jug

3,13

Sustavi - njega - reprodukcija

Prof. dr. sc. Danijel Jug

4,48

 

 

Osnove bilinogojstva (preddiplomski studij)

Prezentacija

Autor

MB

Osnovna obrada tla

Prof. dr. sc. Danijel Jug

1,77

Dopunska obrada tla

Prof. dr. sc. Danijel Jug

1,99

Sustavi obrade tla

Prof. dr. sc. Danijel Jug

0,97

 

 

Osnove bilinogojstva s klimatologijom (stručni studij)

Prezentacija

Autor

MB

Osnovne značajke tla

Prof. dr. sc. Danijel Jug

1,70

Obrada tla

Prof. dr. sc. Danijel Jug

2,40

 

 

Dopunska literatura:

1.

Konverzijske tablice Autor: Danijel Jug

1.

Book of soil tillage Autor: Márta Birkás - Danijel Jug - Ivica Kisić